Därför ska du fokusera på mental träning som idrottare

Många tror att idrott enbart handlar om idrottarnas fysik och den fysiska styrkan under en match eller ett mästerskap, trots att det även behövs mental träning i kombination med den fysiska för att ta sig till toppen. Mycket handlar om rätt mindset.

Mental träning inom sporten kan handla både om hur du som idrottare hanterar stress och negativa känslor men även om hur du motiverar dig själv att ständigt bli bättre på din sport. Många idrottare samarbetar med idrottspsykologer och mentala tränare för att nå sin fulla potential. På https://tommydavidovic.se/mental-traning/ kan du hitta en coach som hjälper dig att lyckas inom ditt område och som kan lära dig mer om ”The Flow Mindset”. Läs mer här om fördelarna med mental träning inom sporten.

Uppnå bättre resultat med rätt inställning

Det engelska ordet mindset används även i svenskan för att förklara den mentala inställning som krävs när du måste prestera. Det behöver inte bara handla om idrott, men terminologin används ofta inom just sporten. Mental träning kan nämligen tränas upp på liknande sätt som du tränar kroppen att orka mer och bli starkare. De största fördelarna med mental träning är att du med rätt attityd, fokus, tankar, inre bilder och balanserade känslor kan motivera dig själv att prestera mer. Fördelar:

  • Leder till bättre koncentrationsförmåga
  • Snabbare återhämtning
  • Bättre uthållighet

Ovanstående punkter hjälper dig som idrottare att uppnå bättre resultat. Inom skidåkningen liknas den mentala koncentrationen vid att ha rätt sorts valla. Du vinner kanske inte varje gång, men har du fel sorts valla vinner du aldrig. Mental träning är med andra ord hjälpmedlet som i kombination med den fysiska styrkan tar dig i mål.

Målbilder och fokus

Mental träning inom sporten handlar mycket om målbilder och att motivera sig att repetera moment för att bli bättre. Det handlar till stor del om att behålla fokus och motivation. Förmågan att hantera nerver och att prestera under press är också en viktig del av idrottspsykologi och mental träning. I en del sporter måste du till exempel kunna prestera på topp i precis rätt ögonblick. De flesta kommer säkert ihåg hur höjdhopparen Kajsa Bergquist alltid slog sig själv på låren för att få upp rätt fokus innan hon tog sats och satte iväg för att hoppa. Att bli proffs inom en sport handlar till sist om att du måste kunna tävla mot dig själv. Det är dina egna mål och rekord som du hela tiden måste förbättra och det är här den mentala träningen är ett effektivt redskap som även kan användas utanför sportens värld.

Satsa på regelbunden mental träning

Mental träning måste underhållas på samma sätt som den fysiska, även om det inte behöver ske lika ofta så måste det finnas en genomtänkt och regelbunden strategi. Det är därför som det finns mentala tränare som kan coacha och hjälpa idrottare med den mentala biten av träningen. Den kanske viktigaste ingrediensen av dem alla när det gäller rätt mindset är tålamod. Det tar tid att arbeta upp en mental styrka som inte enbart nöjer sig med att vara bra, utan hela tiden vill bli bättre.